Контакти

Централен офис - София

Мартин Павлов

Координатор за 23 МИР София

Силвия Диманова

Координатор за 24 МИР София

Илияна Илиева

Координатор за 25 МИР София

Константин Йорданов

Координатор за Северозападен регион

Венета Йорданова

Координатор за Северен централен регион

Иван Петков

Координатор за Североизточен регион

Наталия Шулика

Координатор за Югозападен регион

Костадин Костадинов

Координатор за Южен централен регион

Пепа Деведжиева

Координатор за Югоизточен регион

Костадин Марков