Приоритети

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

СВОБОДА, ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ В ОБЩИЯ НИ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще защити европейската ни принадлежност, като гарант за националната ни сигурност

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще върне свободата ни като:

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще затвори кранчетата закражба на милиарди и корупция през бюджета. Истинската борба с корупцията е в нашата икономическа програма

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще постигне ръст на икономиката