СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще върне свободата ни като:

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще върне свободата ни като:
  • Защити свободата на словото.
  • Защити свободата да отглеждаме нашите деца с нашите ценности.
  • Защити семейството и децата от либералния разпад на традиционните ни ценности.