СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще защити европейската ни принадлежност, като гарант за националната ни сигурност

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще защити европейската ни принадлежност, като гарант за националната ни сигурност
  • Инициатива на България за създаване на обща европейска армия и система за сигурност в Европа. Намаляване на зависимостта на Европейската сигурност и отбрана от САЩ.
  • Иницииране  на  общ  източноевропейски отбранителен консенсус, включващ страните от Прибалтика, наложен ултимативно, като обща отбранителна политика на ЕС.
  • Незабавни  действия  за  активиране  на най-важната гаранция за националната сигурност на България – бързата и необратима политическа и икономическа интеграция в сърцето на Европа – членството в еврозоната и Шенген.