СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще затвори кранчетата закражба на милиарди и корупция през бюджета. Истинската борба с корупцията е в нашата икономическа програма

СИНЯ БЪЛГАРИЯ ще затвори кранчетата закражба на милиарди и корупция през бюджета. Истинската борба с корупцията е в нашата икономическа програма
  • Прекратяване на схемите за финансиране на бетон, асфалт и некачествени строежи с нашите пари.
  • Изграждане на националната пътна инфраструктура от международни частни инвеститори с техни средства, а не с парите от данъците ни.
  • Освободените пари от нашите данъци се насочват за здраве, образование и социални програми.

Така държавата ще може да финансира пълноценно политиките по:

  • Ликвидирането на “медицинските пустини”, в които са се превърнали цели региони от България.
  • Постигането на модерно и качествено образование.
  • Гарантиране на достоен живот на хората в неравностойно положение.