Програма

ОСНОВНИ ПРОГРАМНИ НАСОКИ ЗА ДЯСНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Ние сме Синя България!

Синя България е консервативен десен политически съюз.

Обръщаме се към българите, които искат защита на националната ни идентичност, на принадлежността ни към християнската цивилизация и на европейското ни бъдеще.

Обръщаме се към българите, за които свободата на мисълта и свободата на словото са висша ценност. Към тези, които не приемат потъпкването на тази свобода от левите либерали.

Обръщаме се към българите, които знаят, че защитата на семейството, традициите и вярата са защита на нормалността.

Обръщаме се към българите, които знаят, че ролята на безгласна буква в Европейския съюз, отредена ни от досегашните ни управници е също толкова вредна за европейската идентичност на България, колкото и евразийското поклонничество.

Обръщаме  се към хората, които работят и се грижат сами за себе си и за семействата си без да разчитат на пари от държавата, като в същото време с данъците си издържат всички други, които получават помощи от държавата.

Обръщаме се към предприемачите на България, които загубиха вяра, че тук може да си успешен, без да си близък до властта и част от политическата клиентела, впила се в общите ни пари.

Обръщаме се към младите кадърни и будни българи, които не виждат шанс за собствено професионално и личностно развитие тук при икономически модел, доминиран от захранвани с държавни и европейски средства олигарси.

Обръщаме се към хората в неравностойно положение, които напразно чакат подкрепа от държавата, за да имат достоен живот без лишения и унижения, но никога не дочакаха тази подкрепа, защото държавата вместо това се прави на голям търговец и крупен инвеститор

Обръщаме се към хората от забравените и обезлюдени краища на страната, които са залъгвани мандат след мандат с обещания за благоустройство на районите им, докато парите за тези проекти потъваха в  схемите на никога недостроената магистрала Хемус, в ремонти на ремонтите и в покриване на кражбите и загубите в държавните фирми.

Обръщаме се към българите, които се чувстват изоставени в медицинските пустини на здравната ни система и в джунглата на образователната ни система. 

Обръщаме се към всички, които са отвратени от „победителите“ – тези, които са отговорни за всичко това и ни предлагат още от същото.

Към тези, които искат силна дясна алтернатива на сглобките.

Към тези, които искат от вота им да има смисъл.

Синя България предлага:

ДЕСЕН КОНСЕНСУС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА

 

Синя България е за ограничаване на ролята на държавата в търговския оборот. Държавата не трябва да бъде търговец и голям инвеститор, а само регулатор и гарант на правата и свободите на гражданите.

Повече държава в икономиката значи повече дефицити, повече дългове, по-високи данъци, по-висока инфлация, по-голяма корупция, по-малко частни инвестиции, по-нисък икономически растеж и по-ниски доходи за хората.

По-малко държава в икономиката значи натрупване на фискален резерв, по-ниски дългове, по-ниски данъци, по-ниска инфлация, убиване на голямата корупция, повече частни инвестиции, по-висок икономически растеж и по-високи доходи за хората.

Нашата антикорупционна политика е в решенията ни за икономиката, защото там са истинските двигатели и генератори на голямата политическа корупция. Ако те не се отстранят, борбата с корупцията отново ще се сведе до създаване на безмислени комисии и спорове между партийни секретари кой да ги овладее.

Синя България е за засилване на държавата в нейните основни сфери на отговорност. Когато държавата излезе от ролята си на търговец и инвеститор, ще има достатъчно пари за финансиране на истински важните й задължения:

  • гарантиране на отбраната и националната сигурност;
  • благоустройство на територията;
  • гарантиране на масов достъп до качествено образование и здравеопазване;
  • гарантиране на достойно съществуване и подкрепа на крайно нуждаещи се граждани;
  • гарантиране на правата и свободите на гражданите чрез ефективно и справедливо правораздаване.
  • гарантиране на чиста и здравословна околна среда и опазена природа.


Ние не предлагаме намаляване на социалната роля на държавата,
а точно обратното – цялостно преформатиране на сегашните неефективни и разхитителни псевдосоциални политики. Синя България е против ценовото субсидиране и ценовия контрол. Масовото субсидиране на цени води до субсидиране на най-големите ползватели, които са и най-богатите, с парите на бедните. Това задълбочава социалното неравенство. Ние предлагаме конкретни програми на бедни граждани, които са дефинирани като такива по обективни критерии в сферата на хранителните стоки, енергийното потребление, детското образование, здравеопазването и транспорта.

Чрез драстичното намаляване на ролята на държавата в икономиката ще се случи и истинската борба с голямата корупция, защото голямата корупция идва от голямото харчене на държавни пари през поръчки за строителство и поддръжка и през държавните фирми. Корупцията не се бори с празни думи и със създаването на поредната безсмислена комисия, а с рязко преформатиране и ограничаване на ролята на държавата в икономиката. Публичните пари трябва да се инвестират основно в човешки ресурси, а не в асфалт и в държавен бизнес. Най-успешните бизнеси в България най-накрая ще станат тези, които са най-конкурентни и най-иновативни, а не най-близките до властта. А икономическата нормалност бързо ще доведе до политическа нормалност, след като няма да ги има стотиците милиони и милиарди левове отклонявани държавни средства, които се ползват за пазаруване на политици, магистрати и медии.

Около тези политики, в следващия парламент Синя България ще предложи формиране на дясно мнозинство, което да донесе стабилност и растеж, да разкъса порочния кръг на безнадеждност и да върне посоката на развитие на обществото, загубена в години на политически скандали.

Икономика, земеделие, енергетика и околна среда
Синя България е за ограничаване на ролята на държавата в търговския оборот. Държавата не трябва да бъде търговец и голям инвеститор, а само регулатор и гарант на правата и свободите на гражданите.

Синя България е за засилване на държавата в нейните основни сфери на отговорност. Когато държавата излезе от ролята си на търговец и инвеститор, ще има достатъчно пари за финансиране на истински важните й задължения в сферите на отбраната, националната сигурност, благоустройството на територията, здравеопазването, образованието и социалната подкрепа на крайно нуждаещите се.

Ние не предлагаме намаляване на социалната роля на държавата, а точно обратното – цялостно преформатиране на сегашните неефективни и разхитителни псевдосоциални политики към  конкретни програми, насочени към подпомагане на бедни граждани в сферата на хранителните стоки, енергийното потребление, детското образование, здравеопазването и транспорта.

Чрез драстичното намаляване на ролята на държавата в икономиката ще се случи и истинската борба с голямата корупция, защото голямата корупция идва от голямото харчене на държавни пари през поръчки за строителство и поддръжка, и през държавните фирми. Корупцията не се бори с празни думи и със създаването на поредната безсмислена комисия, а с рязко преформатиране и ограничаване на ролята на държавата в икономиката.

Земеделие

Енергетика, ресурси и околна среда 

Икономика

Публичен сектор

Синя България е за връщане на основните публични системи на образование, здравеопазване и социалните грижи към смисъла и причините за тяхното съществуване.

Ние изхождаме от разбирането, че образованието, здравеопазването и социалните грижи са същностни ангажименти на държавата. За тях държавата определя структурата, целите и правилата, по които работят, и механизмите, по които се регулират и финансират. Изпълнителите на тези услуги могат да имат каквато и да е форма на собственост, но задължението им е да изпълняват функциите, наложени от държавните политики.

Образование

Социална политика

Здравеопазване

Правосъдие
Независимостта, ефективността и прозрачността на съдебната система са наша приоритетна цел, като политическа сила, бореща се за изграждане на истинска правова държава. „Синя България“ счита, че независимостта и безпристрастността на съдебната власт са част от същността на правото на справедлив съдебен процес и са от ключово значение за защитата на европейските и северноатлантическите ценности.

Коалиция „Синя България“ предлага разработен механизъм, който да гарантира както независимостта на съдебната система, така и независимостта на отделните магистрати. Съществуването на независими и безпристрастни съдилища, прокуратура и органи на досъдебното производство е структурно изискване на всяка правова държава.

Правосъдие

Външна сигурност и отбрана
Синя България ще отстоява европейската принадлежност на България, като гарант на външната ни сигурност.

Живеем във време на голям геополитически конфликт. На границата ни се води война. Това е реалността, независимо дали ни харесва или не и независимо кого обвиняваме за това.

Обръщаме се към българите, които осъзнават, че ако България остане “ничия земя” в този конфликт, то след Украйна, ние ще бъдем следващото поле, на което големите геополитически сили ще мерят влиянието си и военния си капацитет.

На “ничия земя” няма сигурност, няма предвидимо бъдеще, няма добър живот.

Външна сигурност и отбрана

Ценности, култура, традиции и интереси
Синя България ще защитава българските ценности, традиции и интереси и ще е гарант за тяхното спазване в управлението на държавата. България е свободна и демократична държаваСвободата е толкова ценна, но и толкова уязвима. Правителствата са много добри в отнемането на свободата, но са много слаби в нейното връщане.Убедени сме, че насилственото обозначаване на левите, марксистки културни политики, като европейски е покушение срещу силата на нашия Европейски съюз.Вярваме, че победата над лявото в културен и икономически план, трябва да бъде наша, европейска победа, която да направи нашия ЕС по-силен и по-единен.Това е и разликата между нас, европейските консерватори и онези, които под маската на консерватизма целят разпад на ЕС и евразийска геополитическа победа.

Култура

Защита на българските ценности, традиции и интереси