Външна сигурност и отбрана

Външна сигурност и отбрана

Синя България ще отстоява европейската принадлежност на България, като гарант на външната ни сигурност.

Живеем във време на голям геополитически конфликт. На границата ни се води война. Това е реалността, независимо дали ни харесва или не и независимо кого обвиняваме за това.

Обръщаме се към българите, които осъзнават, че ако България остане “ничия земя” в този конфликт, то след Украйна, ние ще бъдем следващото поле, на което големите геополитически сили ще мерят влиянието си и военния си капацитет. На “ничия земя” няма сигурност, няма предвидимо бъдеще, няма добър живот.

Обръщаме се към българите, които знаят че за да се спасим от такова бъдеще, ние трябва да изберем страна и независимо от вътрешните ни противоречия, това трябва да е страната на демократичните и свободни държави.

Обръщаме се към българите, за които националната ни сигурност и обичта към България стои над симпатиите към други държави. 

По отношение на сигурността ни управлението на ГЕРБ и ПП/ДБ се провали. Тези хора дойдоха на власт с емблемата на евроатлантизъм и подкрепа за нападнатата Украйна. Резултатът е, че нито сме по-сигурни през постигане на европейската си отбранителна интеграция, нито помогнахме на Украйна. Истинската диагноза за вредата от тяхното управление е, че обществото ни е по-разделено от всякога, а техните “емблеми на евроатлантизма”, правят така, че диктаторите да изглеждат приемливи за хората. 

Програмата на Синя България, предлага решения за сигурността ни, които да ни обединят като нация, за да устоим заедно на бурята. И това трябва да е наша българска и европейска отговорност и задача, защото настъпи края на епохата, в която САЩ бяха гарантът за сигурността на Европа.  Претенцията на Русия за нова геополитическа подялба, води до дестабилизацията на нашия регион. Търсеният резултат е връщането на Източна Европа в руската сфера на влияние. В първото действие на този конфликт, западния свят предаде Украйна. Следващото действие е нова Ялта, на която нашия регион да бъде търгуван за да са удовлетворени интересите на Русия и да бъде запазено спокойствието и интереса на западните общества. Свръхзадачата на българската и на източноевропейската десница е да се преборим за собственото си право да останем от правилната страна на новата Желязна завеса, която се спуска.  Това е цел, за изпълнението на която си заслужава да загърбим споровете си и да се обединим като нация! 

Решението за гарантиране на външната ни сигурност, минава единствено през формиране на силен съюзен отбранителен капацитет на Европа. В този процес България трябва да излезе от ролята на неохотен изпълнител и наблюдател на чужди решения. България трябва да е инициатор за формиране на европейски отбранителен консенсус. България трябва да се превърне от страна консуматор на сигурност, в страна  генерираща решения за сигурност за себе си и за региона. 

Конкретните стъпки в тази посока, за които ще работи Синя България са:

  • Активно участие на България в структурите на ЕС с позиции изискващи засилване на ролята на Съюза на международната сцена, чрез увеличаване на бюджета за отбрана и сигурност. 
  • Създаване на обща европейска армия и система за сигурност в Европа, способни при необходимост сами да отговарят на регионалните и световните заплахи. Намаляване на зависимостта на Европейската сигурност и отбрана от тази на САЩ (за собствената сигурност се плаща). 
  • България да инициира формирането на общ източноевропейски отбранителен консенсус, включващ страните от Прибалтика. За разлика от западноевропейските общества, това са европейските държави пряко изложени на хибридна и потенциална военна агресия.
  • Този отбранителен консенсус трябва да бъде наложен ултимативно, като обща съюзна отбранителна политика на ЕС. 
  • Незабавни действия за активиране на най-важната гаранция за националната сигурност на България – бързата и необратима политическа и икономическа интеграция в сърцето на Европа – членството в еврозоната и Шенген.
  • Изграждане на ефективна система за противодействие на прането на пари, за активно пресичане на финансовите потоци свързани с враждебни на България страни и терористични организации.  Преместване на финансовото разузнаване от ДАНС под пряк контрол на изпълнителната власт. 
  • Незабавно и ускорено превъоръжаване на Българската армия на базата на поуките от войната в Украйна. Постигане на пълна съвместимост във въоръжението, техниката и процедурите с нашите съюзници от ЕС и НАТО и прекратяване на зависимостта от руско въоръжение и техника. 
  • Спешно освобождаване от морално и физически остарялото, неефективно и опасно за експлоатация оръжие и бойна техника. Това трябва да се случи съвместно със съюзните ни държави от региона и с максималното използване на структурите и агенциите на НАТО.       
  • Преосмисляне на сценариите за военните заплахи пред страната ни и при необходимост разработване на нови планове за отбрана, отчитащи съвременните политически и военни реалности.      

Всяко нарастване на разходите за отбрана ще бъде пряко обвързано с дълбока реформа на министерството на отбраната и въоръжените сили за гарантиране на лична отговорност от командирите за успеха в управлението на отбраната, измерван в повишаване на боеспособността на подразделенията и на Българските въоръжените ни сили.