Защита на българските ценности, традиции и интереси

Защита на българските ценности, традиции и интереси

Синя България ще защитава българските ценности, традиции и интереси и ще е гарант за тяхното спазване в управлението на държавата.

България е свободна и демократична държава

Свободата е толкова ценна, но и толкова уязвима. Правителствата са много добри в отнемането на свободата, но са много слаби в нейното връщане. Убедени сме, че насилственото обозначаване на левите, марксистки културни политики, като европейски е покушение срещу силата на нашия Европейски съюз. Странното, капризите и извратеното не могат и не трябва да бъдат наричани ценности, защото така унищожаваме смисъла на понятието ценност. Вярваме, че победата над лявото в културен и икономически план, трябва да бъде наша, европейска победа, която да направи нашия ЕС по-силен и по-единен. Това е и разликата между нас, европейските консерватори и онези, които под маската на консерватизма целят разпад на ЕС и евразийска геополитическа победа. Промяната на лявото, либерално управление на Европа не е просто идеологическо противопоставяне, това е залогът за победа на демокрацията, срещу диктаторския режим на Кремъл.

Синя България ще защити свободата, от която произхождат всички други свободи – свободата на словото.

Все по-често се повдига въпроса за ограничаване на свободата да се изразяваме както желаем, да обсъждаме и да поставяме под въпрос спорни теми. Същевременно субективни термини като “омраза” и “дискриминация” се ползват като бухалки от страна на прогресивните, леви сили да цензурират всеки опит за поставяне под въпрос на тяхната идеология. Свободата на словото е основната свобода, от която произлизат всички други свободи. Синя България ще се противопостави на всякакъв опит да бъде отнета свободата на словото от българите. Всеки българин трябва да може да изразява всяко мнение, което не нарушава пряко законите на държавата. За целта е нужна ясна и точна граница кога се нарушават законите, без разтегливи понятие и внушения.

Синя България предлага ясна дефиниция на понятията “омраза” и “дискриминация”. Ние осъзнаваме нуждата в една европейска, християнска демокрация да защитим различията от насилие и дискриминация, но сме категорични, че защита на индивида не означава диктатура на малцинствата.

Ценности и традиции

Докато някои хора дори в нашата държава спорят какво е мъж и какво е жена, българинът започва да губи вяра, че споделя същите ценности като своите управляващи. За да спрем либералния разпад на ценностите, ние трябва да се противопоставим активно на политическата намеса в ценностите на българите.

Синя България предлага силно ограничение на ролята на политически партии в определяне на културния живот на България. През последните години започна разгорещен обществен дебат за миналото и нашата културна идентичност. Традициите на България не бива да стават разменна монета на политическата сцена.

Синя България ще защити правото на българите да практикуваме своите традиции и да празнуваме своите празници без намеса от държавата и без политически решения какво трябва да се празнува и защо. Промяна в културния живот може да дойде само и единствено от гражданите.

ЛГБТ и нахлуването на полова идентичност в обществото

Загубата на ценности от обществото е подпомогната от политическите партии, които са готови да ги изоставят и при най-малък натиск от страна на външни фактори. В същото време обществото попада под натиск да приеме ценности, които са чужди за българите.

Синя България ще защити Конституцията на Република България, която ясно определя понятието “пол” само в неговия биологичен смисъл, а бракът – доброволенсъюз между мъж и жена. Ние няма да подкрепим определянето на специални привилегии за отделни общности в закона.

България е християнска държава

Християнството е спасило българската култура, език и идентичност по време на 500 години робство. Нашата вяра е неизменна част от нашия народ и тя трябва да бъде уважавана като такава. Християнската култура е водещата култура в България и тя е доказания във времето гарант и защитник на свободата на вероизповеданията, както и на толерантността и мирното съжителство между хора с различна вяра, обичаи и традиции.

Синя България ще започне обществен диалог за вероучение в училищата – само и единствено със съгласието и желанието на родителите на учениците. Ние ще защитим вярата от вътрешни и външни фактори и ще се противопоставим на всякакви опити за намеса на държавата в църквата.

България е европейска държава

Ролята на “малък безгласен” в Европейския съюз е също толкова вредна за европейската идентичност на Българи, колкото и евразийското поклонничество. Европейският съюз е алианс от силни държави, обединени от общия интерес към просперитет и сигурност. България е равноправен член на ЕС и ние разполагаме с всички нужни инструменти да защитим своята позиция в Брюксел.

Синя България ще промени нашето отношение към Европейския съюз – от сляпо следване на позициите, които ни се спускат отвън, към активно участие в тяхното създаване, на основата на своя, българска позиция. Ще водим преговори при всяка възможност и ще се борим активно за всеки казус, който е от национален интерес. Ще създаваме връзки с други държави със сходен интерес като нашия и ще сме участници в процесите на ЕС, а не наблюдатели.

Синя България ще се бори България да бъде не само участник във всички процеси на ЕС, а водещ глас за редица европейски политики. България, като външна граница на ЕС, трябва да е сред основните държави, които определят миграционната политика на Европа.